Návštěvní řád Dětský den 2020

Návštěvní řád

Dětský den pro ne jen handicapované děti 2020

 

1) Vstupem na akci dětského dne 27. 6. 2020 (dále jen účastníci – návštěvníci) souhlasí s tím, že se seznámili a budou dodržovat tento Návštěvní řád

2) Účastníci budou po vstupu do areálu Sportovní kluby Polička (celí areál včetně hřišť a zázemí) dbát zvýšené opatrnosti k pěším a ostatním účastníkům akce.

3) Do areálu Sportovní kluby Polička je v době akce tedy od 09:00 do 22:00 přísný zákaz vjezdu motorových vozidel, jízda na kole, na kolečkových bruslích, na Speedeo apod. Vjezd bude povolen jen na zvláštní povolení pořadatelů a to učinkujicím a rodinám s handicapovanými osobami.

4) Účastníci budou dbát pokynů a informací pořadatelů.

5) Během návštěvy této akce budou dodržovány hygienické nařízení Vlády, dále při komunikaci a hrách s handicapovanými dětmi budou použity roušky nebo jiný vhodný prostředek ochrany úst a nosu.

6) Účastník se zavazuje ke slušnému chování k ostatním návštěvníkům, pořadatelům a učinkujicím.

7) V průběhu akce dětského dne je v areálu hřiště – Sportovní kluby Polička zákaz požívání všech alkoholických nápojů. Toto neplatí v místě restaurace a před zahrádky.

8) Po celou dobu akce dětského dne, bude nad dodržováním hygienických a bezpečnostních zásad bdít pověřená/y osoba/by (pořadatel osoba pověřená) Tato osoba/by bude kontrolovat dodržování hygienických nařízení (nošení roušek v daných místech dodržování rozestupů apod.), kontrola dodržování bezpečnosti apod. Tato osoba má právo v případě porušování tohoto Návštěvního řádu vykázat návštěvníka akce z areálu Sportovní kluby Polička. Tyto pověřené osoby budou mít u sebe pro případ potřeby jednorázové roušky a v případě potřeby vám je poskytnou pro účel akce, dále u sebe budou mít dezinfekci.

9) Pohyb v areálu Sportovní kluby Polička je pouze na vlastní nebezpečí.

10) Nerespektování tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechnutí pořadatelů či osoby pověřené nad dohledem dodržování hygienických a bezpečnostních zásad, může být potrestáno peněžitou pokutou ve výši 1000 Kč a to i opakovaně, případně může znamenat vykázání účastníka z areálu Sportovní kluby Polička.

Vraťme jim úsměv, z.s.

close